मन घिसिङ कालेबुङ भ्रमणमा रहेको बेला बाटोमा पत्रकारहरुले सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिदै ।

Spread the love

https://youtu.be/KwhQLQXmaQI

मन घिसिङ कालेबुङ भ्रमणमा रहेको बेला बाटोमा पत्रकारहरुले सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिदै ।

NAC NEWS INDIA


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *